Dva osudy dvou důstojníků předválečné československé armády, kteří se rozhodli útéci z Protektorátu do československého zahraničního vojska. Druhá polovina knihy obsahuje přepis válečného deníku pplk. (in memoriam) Ladislava Říhy (1916—1942).