Se spolužákem s VOŠg jsme se ocitli na začátku projektu vyúkového časopisu angličtiny pro druhý stupeň základních škol. Navrhli jsme layout a vysázeli dvacet čísel tohoto časopisu.